Aanpak

 • Intake / Opdrachtformulering (1 week)
 • Plan van Aanpak (2 weken)
 • Periodieke voortgangsanalyse
 • Resultaatborging

Blijvende resultaten

 • Overdragen van kennis en ervaring
 • Documenteren van aanpak en werkwijzen
 • Follow-Up dagen na afronding

Tijdelijk management

 • Veranderen is geen doel op zich
 • Wat gaat goed, wat kan/moet beter
 • Behouden van goede aspecten
 • Motiveren op weg naar plezier in het werk
 • Ontwikkelen van medewerkers naar optimale werkplek

Werkwijze

 • Resultaatgericht
 • Helder en transparant
 • Vasthoudend en constructief
 • No-nonsense en hands-on